justitie
Terugluisteren:

Het ministerie van Defensie lijkt tóch een verjaringstermijn te hanteren voor oud-defensiepersoneel dat ziek werd door het gebruik van wapenreinigingsolie, PX10. Dat blijkt uit een brief van de hoogste ambtenaar van dat ministerie, die in handen is van EenVandaag.

Het is een klap in het gezicht van duizenden slachtoffers die jarenlang onbeschermd werkten met het kankerverwekkende PX10 en het staat haaks op wat minister Hennis (Defensie) eerder dit jaar verklaarde.

Lees hier de Kamervragen van Jasper van Dijk aan minister Hennis over wel of niet verjaring claims:

Vanaf de jaren zestig tot 1993 zijn honderdduizenden dienstplichtigen en beroepsmilitairen bij Defensie blootgesteld aan het kankerverwekkende wapenreinigingsmiddel PX-10. In het middel, dat gebruikt werd bij het schoonmaken van wapens, zit de kankerverwekkende stof benzeen. Ook zit er tolueen en xyleen in.

Enkele honderden (oud)-Defensiemedewerkers hebben inmiddels kanker gekregen, anderen hebben neurologische aandoeningen. Verschillende zieke oud-militairen hebben via Claimzorg een claim ingediend bij Defensie voor de geleden schade.

Verjaarde zaak

Afgelopen september kreeg Jan de Bruin van Claimzorg een brief van de Secretaris-Generaal van Defensie. In de brief stelt de Secretaris-Generaal dat Defensie claims van ziek geworden militairen wil afwijzen omdat de zaken zouden zijn verjaard.

 

Dit is in tegenspraak met de verklaring die minister van Defensie Hennis begin dit jaar gaf na vragen van SP-kamerlid Jasper van Dijk:

'Voorzover ik weet heeft er door Defensie geen afwijzing plaatsgevonden met een beroep op verjaring. Ik zou dat ook slecht vinden. Ik ben bereid om dit zeker te stellen en u daarover nader te informeren. Daarvoor is dit te gevoelig. Het probleem is ook dat de arbeidsomstandigheden van toen door de bril van nu worden beoordeeld. Wij hebben daar eerder met elkaar over gesproken toen het ging om chroom-6. Soms is dat lastig, omdat je steeds kijkt naar wat de normering toen was terwijl je onvermijdelijk de bril van nu op hebt. Ik vind verjaring hier geen goed fenomeen. Ik ben er geen voorstander van om zaken op basis van verjaring af te wijzen. Ik moet dit nog even nagaan, want ik heb niet alle claims in mijn hoofd.'

EenVandaag spreekt met een gedupeerde oud-militair die ziek is geworden van PX-10 en wiens claim is afgewezen in verband met verjaring. Verder een gesprek met SP-kamerlid Jasper van Dijk en met Anne-Marie Snels van militaire vakbond AFMP. In Radio EenVandaag schuift journalist Jan Born aan.

Update 16:14 di 06 dec 2016
Reactie Defensie

Het ministerie van Defensie verklaart in een reactie: 'Defensie hecht er waarde aan dat elke claim zorgvuldig wordt bekeken. Daar hebben de oud-medewerkers van Defensie recht op. In het PX-10 dossier heeft Defensie als uitgangspunt om zich niet te beroepen op verjaring. Het blijft echter maatwerk. Daarom kan per geval worden bezien of het inroepen van de verjaring te rechtvaardigen is. Dit is overigens nog nooit voorgekomen.'

22 reacties
Wil je ook reageren ga dan naar Facebook
Wiki PX10

Lees meer over PX10 in onze Wiki: